מבחני תיאוריה - בחינה בשמע

בחינות תיאוריה בשמע

1. בחינת תיאוריה באמצעות שמע הינה בחינה שניתן לקיימה אך ורק לאחר אישור של משרד הרישוי למי שקיבל הרשאה ועונה לקריטריונים המתחייבים לשם כך.

2. באם הינך מבקש/ת לבצע בחינה בשמע עליך לגשת למשרד הרישוי עם הטופס הירוק ( לאחר בדיקות רופא ואופטומטריסט )  ולהציג בפניהם את אחד מין האישורים הבאים כתנאי לקבלת אישור בחינה בשמע:
א.     עולה חדש עד 3 שנים בארץ אשר אין מבחן מתורגם בשפתו.  הצגת תעודת עולה חובה.
ב.     דיסלקטים- יש להציג אישור חתום ע"י מאבחן רפואי מוסמך/ אישור מבית הספר בו למד/ אישור ממשרד החינוך.
ג.      תושב ישראל אשר אינו יודע קרוא וכתוב בשפות בהן קיים שאלון ממוחשב, י
        יש להציג אישור על שנות השכלה ממשרד החינוך וזאת בנוסף לתצהיר מעו"ד/ בית משפט.
ד.     מנהל המחוז/ רב"ר רשאי לאשר למבקש מבחן עיוני באמצעות שמע מטעמים שינמק בהחלטתו.

3. לאחר חתימת משרד הרישוי ואישורם לבצע בחינת תיאוריה בשמע ניתן לגשת לאחד מסניפי התיאוריה בארץ ולבצע בחינת תיאוריה באמצעות שמע .

מומלץ מאוד להזמין תור במוקדי זכייני התיאוריה :
לסניפי מיב"ע יש ליצור קשר עם המוקד שמספרו - 1800-800-402  או 
לחצו כאן
לסניפי אנקורי יש ליצור קשר עם המוקד שמספרו -  1800-800-907 או 
לחצו כאן
 

4. הבחינות בשמע מתבצעות בשפה העברית ובשפה הערבית בלבד.

5.  דרגות הרשיון שניתן להיבחן בשמע:
א.     רכב פרטי ואופנוע דרגה  , B , A ,
ב.     רכב משא קל עד  12 טון דרגה C1 .

6. משך הבחינה 55 דקות  ובה 30 שאלות (ציון עובר יחשב עד 5 שגיאות כולל) .

עיתוי תחילת בחינות התאוריה בשמע בסניפים : 15/11/2016