לוגו אנקורי קישור לאתר חיצוני לוגו מרכז ישיבות בני עקיבא

מבחני תיאוריה - בחינה בשמע

תאוריה בשמע

בחינות תיאוריה בשמע

1. בחינת תיאוריה באמצעות שמע הינה בחינה שניתן לקיימה אך ורק לאחר אישור למי שקיבל הרשאה ועונה לקריטריונים המתחייבים לשם כך.

2. באם הינך מבקש/ת לבצע בחינה בשמע ואתה עונה על הקריטריונים הבאים באפשרותך להגיע לבחינת שמע

להלן הקריטריונים

א. עולה חדש עד 3 שנים בארץ אשר אין מבחן מתורגם בשפתו. הצגת תעודת עולה חובה.
ב. דיסלקטים- יש להציג אישור חתום ע"י מאבחן רפואי מוסמך/ אישור מבית הספר בו למד/ אישור ממשרד החינוך.
ג. תושב ישראל אשר אינו יודע קרוא וכתוב בשפות בהן קיים שאלון ממוחשב,
יש להציג אישור על שנות השכלה ממשרד החינוך וזאת בנוסף לתצהיר מעו"ד/ בית משפט.
ד. מנהל המחוז ברישוי / רב"ר רשאי לאשר למבקש מבחן עיוני באמצעות שמע מטעמים שינמק בהחלטתו.

3. לאחר ביצוע תהליך של רש"ל (מקוון / טופס ירוק ) לתיאוריה-


מומלץ מאוד להזמין תור במוקדי זכייני התיאוריה :
לסניפי מיב"ע יש ליצור קשר עם המוקד שמספרו - 1800-800-402 או לחצו כאן
לסניפי אנקורי יש ליצור קשר עם המוקד שמספרו - 1800-800-907 או לחצו כאן

4. הבחינות בשמע מתבצעות בשפה העברית ובשפה הערבית בלבד.

5. דרגות הרשיון שניתן להיבחן בשמע:
א. רכב פרטי ואופנוע דרגה , B , A ,
ב. רכב משא קל עד 12 טון דרגה C1 .

6. משך הבחינה 55 דקות ובה 30 שאלות (ציון עובר יחשב עד 5 שגיאות כולל.

לבחינות בשמע יש להזמין תור בכל יום אך לא ביום שישי.
בחינות שמע מתקיימות בימים א-ה עד השעה 15:00