מבחן תיאוריה נהלי הרשמה

לתשומת לב ציבור הנבחנים,
כלל הנבחנים מחוייבים בהחתמת משרד הרישוי לפני הגעה לבחינת התיאוריה.
 
 


תהליך תשלום ואבטחתו
מערכת הרישום והסליקה אינה חלק מאתר theory והיא מוצבת כחלון (iframe) בתוך אתר theory.org.il המערכת מאובטחת והגישה אליה מתבצעת מכתובת שיש בה SSL מובנה.

 נהג חדש : עליך להצטייד בטופס בקשה לרישיון נהיגה - רש"ל 18 אותו ניתן לקבל בתחנה מורשית לבדיקת ראיה על ידי משרד התחבורה , שם עליך לבצע בדיקת ראייה ולהחתים את האופטומטריסט המורשה, לאחר מכן עליך להיבדק ע"י רופא ולהחתימו על הטופס.

יש להקפיד שהטפסים יהיו חתומים על ידי רופא ואופטומטריסט בחותמת וחתימה בכתב יד.
שים לב ! רש"ל 18 תקף לשנתיים בלבד כולל בדיקות רפואיות.
עליך להסביר בתחנת בה אתה מבצע את בדיקת הראייה לאיזה סוג רישיון הינך מבקש לבצע בחינת תיאוריה.
 
מה עלי להביא לבחינה?

יש להביא לבחינה:
א. תעודת זהות/ דרכון בתוקף/רישיון נהיגה בתוקף חוגר, תעודת קצין, תעודת שוטר.
ב. טופס בקשה לרישיון נהיגה רש"ל 18 (הטופס הירוק).
ג. במידה ושלמת באתר האינטרנט אישור על תשלום בסך 63 ש"ח באתר האינטרנט.

* לתשומת לבכם, לא נוכל לקבל תעודה מזהה פגומה או פתוחה.

כיצד משלמים?
ניתן לשלם בכרטיס אשראי באתר אינטרנט ובסניפי הבחינה.
באתר האינטרנט שלנו ניתן וכדאי להזמין תור - יש להגיע לסניף 15 דקות לפני התור המוזמן.

שים לב : כאשר בממצאים הרפואיים של הרופא יש בעיה רפואית תתבקש לפנות לפני המבחן העיוני למשרד הרישוי לקבלת אישור כשרות נהיגה.

 
ניבחן שניפסל ע"י בית משפט, יוציא טופס ירוק (רש"ל 18), יפנה עם הטופס הירוק ופסק דין למשרד הרישוי הקרוב לקבל סיכום רשות הרישוי. רק לאחר מכן יוכל לפנות לאתר תיאוריה לבצע את המבחן העיוני.

ניבחן שניפסל בשיטת הניקוד יוצא טופס ירוק (רש"ל 18). אין צורך לבצע בדיקת ראיה ובדיקה כללית לפיכך יגיע לאתר התיאוריה עם טופס ירוק וטופס הפקדת רישיון נהיגה, שיטת ניקוד ותעודה מזהה.

ניבחן שלא חידש את רישיון הנהיגה שנה או יותר, חייב להוציא טופס ירוק, לגשת למשרד הרישוי הקרוב לקבלת החלטת רישוי. רק לאחר החלטת הרישוי יוכל לגשת לאתר התיאוריה לביצוע מבחן עיוני.

ניבחן שמבקש לבצע המרת רישיון, חייב להוציא טופס ירוק ( רש"ל 18 ), לגשת למשרד רישוי לקבל החלטת רישוי ולאחר מכן לבצע מבחן עיוני. פרטים בדבר מיקום תחנות הצילום ותחנות המבחן העיוני וההרשמה למבחן ניתן לקבל בטלפון 5678 * או במספר 1222-5678 בין השעות 7:00-20:00 וכן באתר.

באתר הבחינה תזוהה על ידי פקיד הקבלה ולאחר הצהרתך על הנושא הרפואי תצולם ותופנה לעמדה ממוחשבת שם תועלה עבורך הבחינה על סוג הרישיון שבקשת. מרגע תחילת הבחינה יעמדו לרשותך 40 דקות .

שים לב לחדר הבחינה לא תוכל להיכנס עם תיק או מכשיר סלולרי – באתר הבחינה יעמדו לשימושך לוקרים לשם אחסנת הציוד האישי.

 

·         נבחן שע"ג הרש"ל (טופס ירוק) תירשם הערה רפואית, לא יתקבל בסניף התאוריה ויהיה עליו לעבור דרך משרד הרישוי לקבלת חותמת רפואית.

·         לסניף התאוריה יוכל להיכנס אך ורק הנבחן ללא מלווים.

·         נבחן שניגש לבחינה על אופנוע/טרקטור וגילו נמוך מ 17 מחויב בטופס אישור הורים.

·         נבחן שניגש לבחינה על C+E מחויב להביא את תעודת הגמר לשם סריקה.

·         נבחן שניגש לבחינה על D מחויב להביא טופס ממוספר מהמכללה.


ע"פ הנחיות משרד התחבורה לסניפי הבחינה רשאים להיכנס נבחנים בלבד