הודעות חשובות

לידיעת ציבור הנבחנים בתאריך 20 ליוני סניפי מיב"ע יהיו סגורים לקבלת קהל